Posvátná sexualita

Portál ukotvnení skrze ohnivou sílu posvátné sexuality. 

 

Tento posvátný kód uprostřed kruhu aktivuje naše světelné kořeny.

Aktivuje naše bytí a my se tak staneme lépe prostupným “kanálem”.

Aktivace směrem dolů ke středu Země i směrem nahoru k nekonečnému Vesmíru.

 

Tak Zapusť kořeny do středu Všeho.

A Otevři se posvátnému vědění celého Vesmíru.

A při tom stůj pevně uvnitř Sebe, uvnitř svého srdce.

 

Tato mandala je portálem ke středu bytí. 

Vyrovnává energie uvnitř našeho těla.

Propojuje k celistvosti.

Stabilitě.

 

Cítím se v ní ve své síle. Zažehnutí hadí síly už je jen taková smyslná třešnička na dortu.

Nosit tento posvátný kód přímo na srdci mi každý den připomíná, proč tu na Zemi jsem. Ukotvená do Země, napojená na Vesmír. 

Ze středu srdce konat.

Miluji.

 

Autorkou tohoto textu a poselství mandaly je úchvatná bytost a moudrá milující duše Natálka 

 https://instagram.com/z.ptaci.rise?utm_medium=copy_link

 

Záznamy nebyly nalezeny...